CONTACTEER ONS

Contacteer ons

Rioolinspectie

Na het reinigen zullen we overgaan tot het inspecteren van uw riolering en het opmaken van een correct en duidelijk verslag om zo de oorzaak in kaart te brengen.

Ons materiaal kan worden ingezet voor volgende inspecties:

  • Inspectie met endoscopische camera van leidingen van 40 tem 200mm.
  • Inspectie met rijdende robotcamera van riolering van 200 tem 1200mm.
  • Opsporen van lekkages en vochtproblemen in rioleringen.
  • Opspeuren van geurhinder afkomstig van uw riolering.